Taula طاولة. État des lieux

17.12.20

Taula طاولة. État des lieux és el resultat de nou mesos de treball en xarxa, realitzat des de la més estricta virtualitat, i des de la incertesa imposada pel context de pandèmia. Hem intentat malgrat tot vehicular i posar de manifest l’estat de la qüestió que viu el sector cultural de les ciutats que col·laboren en aquest projecte: Alger, Tunis, Barcelona, Tànger, Sevilla, Marsella, Berlín i Estocolm.

El darrer 2019, vam realitzar dues Taules itinerants, a Tunis i a Alger, aprofitant el programa de residències i la presència dels tres artistes seleccionats a cada ciutat. Preteníem realitzar una trobada física a Barcelona el mes d’abril de 2020 i per tal que l’essència del projecte es pogués conservar, tot i mutar en la seva forma inicial i convertint-se en un booklet autodistribuït a la regió.

Feia molt de temps que volíem col·laborar amb el dissenyador Hichem Merouche i les éditions motifs. Aquesta editorial, fundada per Maya Ouabadi, ha iniciat un camí valent per desenvolupar projectes editorials independents, pensats, compostos i produïts de manera artesana.

El fet de descentralitzar els centre de concepció d’un projecte i fer-lo a través d’una xarxa horitzontal respon a la sensibilitat que Jiser intenta aplicar en els seus projectes. Això no hauria estat possible, però, sense la proximitat que tenim amb creadors, entitats i professionals que s’ha construït a base de confiança, respecte mutu i una voluntat ferma de teixir nous camins de llarg recorregut.

En aquesta Taula en línia parlarem del procés que ha estat el més important per a nosaltres, on a través de les diferents trobades online entre l’equip i la xarxa de col·laboradors hem anat donant forma als continguts i a les contribucions que es recullen a aquest document.

Contribucions
Box24, Espace Mass’Art, Think Tanger, Azimut, reboot.fm i AllArtNow.

Anna Irina Russell, Joan Pallé, Anna López Luna, Mounir Gouri, Teo Vázquez, Violeta Ospina, Férielle Zouari, Hamideddine Bouali, Soufia Bensaïd, Zineddine Bessai Tikharbishine, Babek Yekhzor fik, Louise Dib, Ranougraphy Rania G i Abdelraouf Meraga.

Xavier de Luca, Toni Cots, Mohamed Ben Soltane, Walid Aidoud, Amina Mourid, Hicham Bouzid, Abir Boukhari, Nora Daoud, Soukaïna Sentissi, Diana McCarty i Hatem Boukesra.

Agraïments
En nom de Jiser, volem agrair als que han participat i col·laborat en la construcció d’aquesta edició col·lectiva, en especial a Violeta Ospina i Toni Cots (Barcelona), Mohamed Ben Soltane (Tunis), Walid Aidoud i Louise Dib (Alger) i Amina Mourid i Hicham Bouzid (Tanger), que han fet possible la recopilació i selecció dels materials que avui presentem.

També agraïm les contribucions dels nostres col·laboradors Azimut (Sevilla/Marsella), reboot.fm (Berlín) i AllArtNow (Estocolm/Damasc), que proporcionen una visió més àmplia de la situació cultural i social de la regió.

Finalment, voldríem donar les gràcies, per la confiança i la seva col·laboració al Goethe Institut Barcelona, en especial a la Lupe i l’Úrsula, a Hangar, i a la Càtedra UNESCO pel diàleg intercultural a la Mediterrània de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; així com el suport de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i l’OSIC de la Generalitat de Catalunya.

Altaveus

— Box24, Alger
— Espace Mass’Art, Tunis
— Think Tanger, Tanger
— Azimut, Sevilla/Marsella
— reboot.fm, Berlin
— AllArtNow, Estocolm/Damasc