Política de privacitat i protecció de dades personals

1. Política de privacitat i protecció de dades personals

La present Política de Privacitat i Protecció de Dades és part integrant de l’Avís Legal de la pàgina web.

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques amb referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”), així com la resta de normativa de desenvolupament, l’entitat, comunica als Usuaris que les seves dades seran incorporades a les bases de dades de l’entitat, de conformitat amb el detall que segueix a continuació:

1.1. Dades del responsable del fitxer i dades de contacte

Identitat: Jiser Reflexions Mediterrànies
Seu: Avinguda Diagonal 105, C2
08005 Barcelona
CIF: ES G63865315
E-mail: info@jiser.org

1.2. Finalitats del tractament

Les dades que Jiser Reflexions Mediterrànies conservarà sobre vostè són el seu nom i adreça de correu electrònic.

Jiser Reflexions Mediterrànies tractarà la informació que posseeix amb relació a les persones afectades amb les següents finalitats:

  • Gestionar qualsevol classe de sol·licitud, suggeriment o petició sobre les nostres activitats que ens formulin les persones interessades.
  • Recerca i desenvolupament intern de les activitats i serveis que oferim.
  • Comunicacions, la qual cosa implica el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo sobre les nostres activitats, i informació general.

Les persones interessades podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions en la següent adreça: info@jiser.org