Marina Ribot Pallicer

L'artista entrellaça projectes d’experimentació artística amb la pràctica i recerca curatorial. Treballa, explora i crea de forma col·lectiva en diversos espais compartits des d’on posar en el centre l’assaig i les metodologies d’investigació. És membre de pli-é collective juntament amb Eva Paià i Angelica Tognetti, un grup de recerca des del qual aborden diferents propostes per retornar el terme de curadoria a la seva etimologia original: la que el relaciona amb la «cura».

Així mateix, forma part del projecte Fora de camp, una metodologia i espai d’aprenentatge que travessa pràctiques artístiques i extraartístiques. Recentment, ha realitzat una residència d’investigació en el MACBA amb el projecte «Geografies de guerra: la graella com a infraestructura», una proposta audiovisual des de la qual problematitza el mapa i la graella com a formulacions bel·licistes i estructures no neutres.

Un territori sense la carn que abraça el món és com un "jo" sense cos (2020) és "una metàfora de la tecnificació de les pràctiques agrícoles, de la precisió de les noves eines, dels usos extractivistes i no sostenibles del sòl, de l'ordenació i de la reparació de les parcel·les... En definitiva, de la forma que té el capital d'apropar-se a la terra." Menorca, DELTA Art Residència.