Centre des Arts Vivants de Radès

El Centre des Arts Vivants de Radès és una institució sota la supervisió del Ministeri d’Afers Culturals de Tunísia. Va ser fundada el 1982 per Abdallah i Safia Farhat.

La missió d’aquest centre és fomentar les vocacions artístiques i contribuir a l’aparició de talents en les arts visuals a través de l’organització de múltiples activitats.