II Trobada de Joves Investigadors entorn de la Mediterrània

02.06.09 - 04.06.09

La Trobada va comptar amb la participació de més de 60 joves investigadors de diferents disciplines i països, que van acudir amb l’objectiu de donar a conèixer les seves investigacions i debatre sobre temes d’interès comú.

La Trobada va supusar la consolidació de la Xarxa EuroMed de Joves Investigadors: MEDYRE, i va ser coordinada per la Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb l’Université d’Oran Es-Senia, el CRASC i Jiser. A més, va comptar amb la col·laboració de l’AUF i el suport econòmic de l’AECID.