I Trobada de Joves Investigadors entorn de la Mediterrània

03.05.07 - 04.05.07

La I Trobada de Joves Investigadors entorn de la Mediterrània va comptar amb la participació de més de 125 joves investigadors i professionals de reconeguda competència, així com Institucions, que van venir de diferents països de l’espai mediterrani, per debatre sobre temes com la immigració, l’agricultura, el desenvolupament econòmic, l’alimentació, l’art, la literatura, l’economia… en un espai que tots compartim com és el mediterrani. Aquesta activitat va posar de manifest la necessitat de crear aquests espais de reflexió, pel que s’ha decidit crear una xarxa transnacional de recerca, una Xarxa EuroMed de Joves Investigadors a la Mediterrània.

Aquesta trobada va suposar, per tant, la primera activitat d’un procés molt més ampli, que pretén continuar amb la realització de més trobades i activitats conjuntes.

La trobada va ser organitzada per Jiser i IDAES, en col·laboració amb la Càtedra UNESCO del Diàleg Intercultural a la Mediterrània de la Universitat Rovira i Virgili i l’IEMed. Va comptar també amb el suport institucional i econòmic de l’AECI i l’AGAUR.