el medreb

01.04.16 - 30.09.16

El Medreb és una expressió provinent de l’argot algerià. Segons el context i l’interlocutor, s’utilitza per definir un lloc indeterminat i molt precís alhora.

Després de DJART ’14, l’equip de TCD va decidir submergir-se en una recerca pels edificis abandonats d’Alger, seleccionant el barri d’El Hamma i estudiant el seu context social, arquitectònic i històric.

El Hamma, situat al costat nord-est de la ciutat, és una de les zones més grans on conflueixen edificis abandonats, com ara fàbriques i magatzems buits i subjectes a la decadència després dels canvis en el sistema econòmic i polític produïts després de la independència.

El barri té un teixit urbà molt complex, ja que a més de ser un lloc industrial, també inclou una població que ha disminuït exponencialment en els últims anys, a causa de la política de desertificació que experimenta aquesta àrea.

Ens hem ocupat d’aquesta investigació per comprendre la transformació d’aquest barri i repensar de manera crítica els diferents processos que hi estan passant. Paral·lelament, també estem treballant en la preservació de la memòria col·lectiva, dirigint-nos directament als habitants d’El Hamma, inclosos aquells que han estat traslladats a altres zones de la ciutat, però que continuen tornant al seu barri a causa de la seva forta vinculació amb aquesta.

El Hamma és un punt de partida en la nostra recerca, sabent que els mateixos processos que se sotmeten s’estan duent a terme en altres zones de la ciutat. Avui a Alger, hi ha una gran manca d’espais independents, mentre que la política cultural algeriana manté la planificació i la construcció d’enormes infraestructures que solen ser molt costoses i que els ciutadans no es poden fer seves. D’altra banda, hi ha una gran quantitat de patrimoni arquitectònic abandonat i inexplorat que podria satisfer les necessitats de crear espais comuns per a trobades socials i culturals de la comunitat de forma sostenible.

Un espai comunitari no es genera a ell mateix, sinó que és el resultat d’un procés constituït per un conjunt de relacions socials i compartició de responsabilitats. A diferència de les decisions de dalt a baix, volem experimentar estratègies de baix a dalt per recuperar aquests llocs abandonats i les seves històries.

Volem tornar a imaginar aquests espais abandonats com a llocs potencials per a la preservació, la creació i l’ús dels béns comuns urbans. Llocs físics gestionats per col·lectius culturals i per els seus habitants.