Sabers migrants

El projecte Sabers migrants s’inicia l’any 2017 per l’equip Sabers compartits de la Universitat de Barcelona i des de desembre del 2020 compta també amb la participació de Jiser i Azimut.

El projecte pretén crear llocs de trobada, escolta i aliança que reconeguin les múltiples maneres de ser i saber que coexisteixen a la ciutat de Barcelona i que reivindiquin el dret a tenir drets de les persones que migren.