Roc Domingo

Graduat en Belles Arts (UB), membre del KGG i el Grup d’Estudi. La seva pràctica artística va de la producció visual i el comissariat a l’educació, on aprofita per a apropar-se a les tradicions, hàbits i costums lligats a un context concret, atenent els objectes que les mantenen o les fan possibles, amb la intenció de fer visible unes certes tensions o assumpcions naturalitzades.

Alhora s’interessa pel fer dels artistes contemporanis del seu entorn, que convida a intervenir en alguns dels seus projectes autogestionats, com “La Permanent” (2017-2020), un projecte comisarial en la perruqueria de la seva mare a Lleida. Des de 2017 col·labora amb Espai Híbrid, un equip docent de la Facultat d’Educació de la Universitat de Lleida, experimentant interseccions entre art i educació en la formació inicial docent. Amb ells ha participat en el projecte “El museu és una escola” (2017-2020), que s’articula entre diferents centres d’educació primària i secundària de Catalunya, i l’exposició “Apunts sobre la impossibilitat de la imatge del món” (Lleida, 2019).

Torrent continu (2020) és "un apropament taxonòmic a l'illa de Menorca a través dels elements que, de manera més o menys evident, formen part del conjunt estructural dels cicles hídrics. Mitjançant aquest procediment, ha generat un arxiu d'imatges on establir proximitats entre objectes i espais aparentment inconnexos que es mouen en plans i escales diferenciats." Menorca, DELTA Art Residència.