Recordare · Residència d’Escriptures Curatorials

01.04.24 - 31.05.24

REC Recordare és una residència d’investigació curatorial interdisciplinar entre França i Espanya. El projecte neix de la fusió de dues associacions amb identitats similars: Föhn, amb seu a Nova Aquitània, i Jiser, amb seu a Barcelona, Tunísia i Algèria.

Avui dia, és crucial fomentar contextos que afavoreixin la reflexió i ofereixin oportunitats per a múltiples trobades amb artistes i agents locals. La residència ofereix 6 setmanes a Lormont a una comissària catalana i 6 setmanes a Barcelona a un comissari de la regió neoaquitana. Tots dos tenen una pràctica d’escriptura crítica.

Recordare seria un primer projecte dedicat a les arts visuals, amb l’objectiu d’obrir-se a una àmplia gamma d’estils d’escriptura.

Per aquesta primera edició, en col·laboració amb Villa Valmont (Lormant) i Hangar (Barcelona), Föhn rebrà a Irma Estrada, antropòloga, escriptora i comissària, i Jiser a Jocelyn Moisson, escriptor i comissari.

Aquests dos períodes d’investigació de 6 setmanes consecutives tenen per objecte posar en contacte a ambdues comissàries amb els artistes d’una zona determinada, en forma de visites als estudis i trobades físiques amb les obres. Així doncs, els comissaris es desplaçaran regularment durant aquesta residència creuada per reunir-se amb els artistes de Bordeus i Barcelona. Per cadascuna d’aquestes visites als estudis dels artistes, es posarà en marxa un projecte d’escriptura in situ per enregistrar tant la trobada personal com la trobada amb l’enfocament artístic de l’artista. Aquest quadern de bitàcola adoptarà la forma d’una publicació.

Durant la residència s’oferiran trobades i tallers pràctics a diferents públics (escolars, estudiants, treballadores socials) sobre la poc coneguda pràctica del comissariat d’exposicions i l’escriptura crítica. L’objectiu és donar a conèixer aquesta professió de forma amena i accessible, en diàleg amb Föhn i les organitzacions copatrocinadores. D’aquesta manera, el projecte té un doble objectiu: oferir als comissaris un forat en el seu itinerari d’investigació, alhora que els permet parlar a un públic més ampli de les seves pràctiques, a vegades misterioses.

Etapes de la residència

Abril-maig 2024 ・ 6 setmanes de residència a Barcelona / Jocelyn Moisson
Abril-maig 2024 ・ 6 setmanes de residència s Lormont / Irma Estrada
14 Maig 2024 ・ Taula rodona, reunió pública a la Villa Valmont, Lormont
22 Maig 2024 ・ Paratext #76 amb la participació de Jocelyn Moisson a Hangar, Barcelona
24 Maig 2024 ・ Presentació de la residència Recordare amb Irma Estrada i Jocelyn Moisson a Hangar, Barcelona
Octubre 2024 ・ Llançament de l’edició a Lormont