Safa Attyaoui

Sidi Bou Said, 1990
Artista participant a les Residències de Creació BCN>TNS>ALG 2019